Naudojimosi FITGYM sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės

 1. Pradėti naudotis FITGYM sporto klubo (toliau – Sporto klubas) paslaugomis klientui (toliau – Lankytojas) leidžiama tik atidžiai susipažinus su Sporto klubo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), tai patvirtinus savo parašu bei už paslaugas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį arba terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).
 2. Įsigyjant Abonementą, pirmosios registracijos metu Lankytojas turi patekti asmens dokumentą su nuotrauka, užpildyti ir pasirašyti registracijos formą. Nepilnamečiai Lankytojai nuo 14 iki 16 metų amžiaus, pirmą kartą besilankantys Sporto klube, turi atvykti kartu su tėvais (globėjais), kurie taip pat pasirašo registracijos formoje, patvirtindami, kad prisiima visą atsakomybę už nepilnametį, jo sveikatos būklę, jų padarytą žalą sau, Sporto klubui ir (ar) tretiesiems asmenims. Vaikai iki 14 metų į Sporto klubą neįleidžiami.
 3. Įsigijus Abonementą, išduodama daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė), kurią būtina pateikti kiekvieno apsilankymo Sporto klube metu. Kortelės be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims. Norint perleisti Kortelę kitam asmeniui, reikia atvykti į Sporto klubą, parašyti prašymą bei sumokėti 2 EUR perleidimo mokestį.
 4. Pamiršus ar dėl kitų priežasčių negalint pateikti Kortelės, Sporto klubas pasilieka teisę neįleisti Lankytojo į Sporto klubo patalpas.
 5. Kortelės turėjimas suteikia teisę apsilankyti Sporto klube vieną kartą per dieną, neribojant apsilankymo trukmės Sporto klubo darbo metu.
 6. Lankytojai, įsigiję vienkartinį, „Neribotą“ ir 10 kartų Abonementą, Sporto klubo paslaugomis gali naudotis bet kuriuo Sporto klubo darbo metu.
  • Lankytojai, įsigiję „Dieninį“ Abonementą, iš Sporto klubo patalpų turi išeiti ne vėliau kaip 18.00 val.
  • Įsigijus Abonementą su patekimo į Sporto klubą apribojimais („Dieninį“ arba kitą, kuriam nustatyti pateikimo į Sporto klubą ribojimai) ir atvykus sportuoti ne savo laiku, imamas papildomas vienkartinis 2 EUR mokestis.
 7. Norėdamas keisti Abonemento tipą iš pigesnio į brangesnį, klientas turi padengti kainų skirtumą pagal keitimo dieną galiojančias kainas. Jeigu keičiamas Abonementas iš brangesnio į pigesnį, kainų skirtumas nėra grąžinamas.
 8. Studentai, senjorai (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensininkai) ir moksleiviai, norintys pasinaudoti jiems skirtais planais, registracijos metu turi pateikti teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą (pažymėjimą). Planas “Studentas” galioja tik dieninių nuosekliųjų studijų studentams.
 9. Sporto klubo Abonementas gali būti įsigyjamas tokiam laikui:
  1 mėnesiui;
  3 mėnesiams;
  6 mėnesiams;
  12 mėnesių.
  10 kartų Abonementas galioja 3 mėnesius nuo aktyvavimo datos ir suteikia teisę jo turėtojui Sporto klube
  apsilankyti 10 kartų.
 10. Abonemento galiojimas pradedamas skaičiuoti nuo Kortelės išdavimo datos.
 11. Sporto klubas dirba valandomis, kurios nurodytos Sporto klubo tinklapyje www.fitgym.lt Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas, Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informuojant klubo tinklalapyje, skelbimu Sporto klubo patalpose.
 12. Abonemento stabdymas. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai informavus Sporto klubą į jį atvykus arba elektroniniu paštu info@fitgym.lt. 12 mėn. Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus iš viso ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, 6 mėn. – 2 kartus iš viso ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, 3 mėn. – vieną kartą ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. 1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju.
 13. Abonemento galiojimas gali būti pratęstas ligos atveju, kai ligos laikotarpis tęsiasi ilgiau negu 5 darbo dienas. Studentai, moksleiviai, senjorai norėdami pratęsti Abonemento galiojimą dėl ligos, turi pateikti gydytojo pažymą apie ligą. Kitų Abonementų turėtojai turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) išduoto nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Abonementas pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurio metu nesilankoma Sporto klube.
 14. Lankytojams, įsigijusiems Abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis.
 15. Lankytojas, prieš pradėdamas Lankytis sporto klube, privalo įsitikinti, ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis (rekomenduojame pasitikrinti sveikatą bei pasikonsultuoti su gydytoju). Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės ir neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
 16. Lankydamiesi Sporto klube, lankytojai privalo atsakingai įvertinti savo galimybes ir pasirinkti jų fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį. Treniruokliais naudotis tik perskaičiuos sporto salėje esančias treniruoklių naudojimosi instrukcijas ir pasirinkus saugią apkrovą. Treniruokliais ir kitais Sporto klubo įrengimais naudotis tik pagal paskirtį.
 17. Dovanų kuponai. FITGYM dovanų kuponai galioja tris mėnesius nuo įsigijimo dienos, jais galima atsiskaityti už Sporto klubo paslaugas. Paslaugų kainos ir dovanų kupono vertės skirtumas sumokamas grynaisiais pinigais. Dovanų kuponais negalima atsiskaityti už trenerių paslaugas (individualios treniruočių programos sudarymą, asmeninę treniruotę, trenerio konsultaciją, maisto papildus ir kt.).
 18. Būdamas Sporto klube, Lankytojas privalo:
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo narkotikų bei kitų medžiagų.
  • naudotis Sporto klubo įrengimais ir kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Nežinodamas, kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, konsultuotis su salės treneriu.
  • nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Sporto klubą.
  • netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių.
  • nesinaudoti Sporto klubo paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui. Sveikatai pablogėjus esant Sporto klube, nedelsiant apie tai informuoti Sporto klubo personalą.
  • fotografuoti, filmuoti Sporto klube galima tik iš anksto suderinus ir turint raštišką sutikimą.
  • atlyginti už žalą, padarytą Sporto klubui ir kitiems lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui. Praradus ar sugadinus persirengimo ar daiktų laikymo spintelės raktelį, Lankytojas privalo sumokėti 10 EUR žalos kompensavimo mokestį.
  • lauko avalynę palikti persirengimo patalpose.
  • Sporto klube avėti tik saugią ir sporto klubui pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus taip pat neavint visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą Lankytojai neįleidžiami į sporto klubą.
  • Atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedus, kitą treniruoklių salės įrangą, svarmenis sudėti į jiems skirtas vietas.
 19. Lankytojai, sąmoningai pažeidžiantys Sporto klubo taisykles, neklausantys salės trenerių ir (arba) administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties, aplinkinių saugumui bei turtui, gali būti neįleidžiami į Sporto klubą. Pinigai už tos dienos treniruotę negrąžinami. Pažeidimams kartojantis, Lankytojas gali būti šalinamas iš Sporto klubo, grąžinant už narystės kortelę sumokėtos įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos.

Papildomos taisyklės, persirengimo kambariuose, tualetuose ir dušinėse

Draudžiama:

 • Atlikti kitas (nei prausimosi) higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kt.).
 • Lankytis asmenims sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis.
  Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
 • Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, sugadinimą ar praradimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Lankytojų paliktus asmeninius daiktus Sporto klubas saugo 30 kalendorinių dienų.

Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, pateikti Sporto klubo administracijai, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui), išskyrus, jeigu apie savo nesutikimą jis pareiškia Sporto klubui atskirai raštu.